Download algemene voorwaarden

Raamfolie statisch.nl is een onderdeel van Made2give.

Artikel 1. Koopovereenkomst
1.1 Totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot internetbestellingen nadat persoonlijke gegevens zijn ingevoerd en de order door opdrachtgever is bevestigd, is een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de producten in de "internet winkelwagen". Nadat de bestelling is verzonden/geplaatst, wordt per e-mail aan het door opdrachtgever opgegeven e-mailadres, een bevestigingsmail verzonden. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de levering bevestigen en/of de producten leveren.
1.2 De voorwaarden genoemd in artikel 1.1 gelden voor alle koop- en verkoopovereenkomsten, zodat de afnemer/opdrachtgever zich niet kan beroepen op onbekendheid van deze voorwaarden bij overeenkomsten.

Artikel 2. Prijzen
2.1 Al onze prijzen zijn in euro's, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
2.2 Voor alle bestellingen zijn de geldende voorwaarden en prijzen op de dag van de opdrachtbevestiging van kracht.
2.3 Wij behouden ons het recht voor, voorwaarden en/of prijzen te wijzigen. Afnemers/opdrachtgevers zijn bevoegd om binnen 8 dagen na dagtekening van kennisgeving van gewijzigde voorwaarden of prijzen, de opdracht voor nog niet geleverde producten te annuleren.

Artikel 3. Bijschriften, beschrijvingen, foto's en overige op de website
3.1 De bestelde producten worden, zoals ze in de catalogus worden omschreven en aangeboden geleverd.
3.2 De grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het maken van deze website. Echter made2give is niet aansprakelijk voor fouten in teksten en kleine afwijkingen in foto's en afbeeldingen.
3.3 Alle foto's, afbeeldingen en teksten op deze website zijn eigendom van made2give en mogen niet zonder toestemming door derden worden gebruikt.

Artikel 4. Betalen
4.1 De betaling kan geschieden via IDeal en via vooruitbetaling per bank en dient binnen 8 dagen te worden voldaan. 
4.2 Indien u met enige betaling in gebreke bent/blijft, is made2give gerechtigd de betreffende overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

Artikel 5. Retour zenden
5.1 Omdat raamfolie op maat gemaakt wordt is het niet mogelijk deze retour te zenden. U heeft de mogelijkheid tot het aanvragen van een staal raamfolie. Doe dit, indien u twijfelt, om eventuele teleurstellingen te voorkomen.

Artikel 6. Leveringen/ levertijd
6.1 De levertijd bedraagt uiterlijk 5 dagen na ontvangst betaling. Valt de betaling in het weekend, dan begint de levertijd te lopen vanaf de eerste werkdag na het weekend. Feestdagen vallen niet onder de levertijd. Made2give/raamfoliestatisch tracht zo spoedig mogelijk producten te leveren, echter kunnen wij in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor vergoeding van kosten of schade wegens overschrijding van de levertijd.

Artikel 7. Verzendkosten
7.1 Pakketten worden door made2give aangeboden aan Postnl. 
Tot 15 Euro: 6,30Euro
Van 15 tot 25 Euro: 4,95Euro
Van 25 tot 100Euro 4,50 Euro
Vanaf 100 Euro 0 Euro verzendkosten.

Dit geldt alleen voor bestellingen in Nederland.

Voor Belgie en Duitsland:

Tot 50 Euro: 9 Euro
Van 50 tot 100 Euro: 7Euro
Vanaf 100 Euro: 5 Euro

Voor overige landen geldt een (mogelijk) aangepast tarief.

Artikel 8. Risico gedurende transport
8.1 Made2give / raamfoliestatisch besteedt veel aandacht aan de verpakking en het verzendklaar maken van uw bestelling. Onze pakketten worden verzonden met alleen huisadres en handtekening voor ontvangst. Indien het pakket beschadigd bij u aangeboden wordt door Postnl, teken dan niet voor het pakket en weiger deze. Wij zullen dan met Postnl de verdere afhandeling doen. Indien u tekent, gaan wij er van uit dat het pakket in goede orde ontvangen is. 

Indien een pakket niet bezorgd kan worden, en de zending ook niet afgehaald wordt, op een afhaallocatie, zullen wij nogmaals verzendkosten in rekening brengen.(Dit geldt ook voor pakketten die in eerste instantie verzendkostenvrij zijn verstuurd). Postnl zal ons ook opnieuw verzendkosten in rekening brengen. 

Artikel 9. Klacht. Indien u een klacht heeft, stuur dan een email via contact, met foto's van de klacht. Wij zullen deze dan zo spoedig mogelijk behandelen. 

Artikel 10. Overmacht
10.1 Overmacht wil zeggen: elke omstandigheid buiten haar macht die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in alle redelijkheid niet van made2give / raamfoliestatisch kan worden gevraagd.
10.2 In geval van overmacht, waaronder nakoming van de overeenkomst van ons redelijkerwijs niet of niet tijdig verlangd kan worden, hebben wij het recht om naar keuze, zonder tot enige schadevergoeding tegenover afnemer te zijn gehouden en zonder rechterlijke tussenkomst en bij enkele kennisgeving, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 11. Gegevens koper/afnemer
11.1 De koper dient er voor te zorgen dat zijn of haar gegevens (zoals naam, e-mailadres, adresgegevens , bankrekeningnummer, enz.) volledig, juist en actueel zijn.
11.2 De koper garandeert dat hij wettelijk bevoegd is op enige wijze gebruik te maken van de website.
11.3 De koper kan zijn gegevens via de website bekijken.

Artikel 12. Privacyverklaring
12.1 Made2give garandeert dat de gegevens van de koper met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.
12.2 Made2give zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst na te kunnen komen. Uw e-mailadres kan daarnaast gebruikt worden om u op de hoogte te houden van bepaalde producten en diensten, zoals de nieuwsbrief, tenzij u daarvoor geen toestemming heeft gegeven.


Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door made2give worden gewijzigd.

©2019 Raamfoliestatisch /  Made2give